oneddtour.com=> ทัวร์ฮ่องกง


ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมเต็มๆพักฮ่องกง2คืน
ทัวร์ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินCATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง  ไฮไลท์การเดินทาง 1. สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 2. ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLETศูนย์รวมสินค้ามากมาย 3. ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง 4. ชมREPULSE BAYหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว 5. ชมVICTORIA  PEAKจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง 6. นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค 7. ช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอลสนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ 8. อิสระเต็มอิ่มกับการช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย พิเศษ !!! เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง 

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2017-06-28 15:45:43แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->