oneddtour.com=> ยุโรป


ยุโรป

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน
WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! บินตรง เที่ยวครบ 4ประเทศ เยอรมัน          เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ออสเตรีย      อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค                    ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music                    ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี                    เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก เชค             เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                    กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม                    คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค ฮังการี          บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง พักออสเตรีย 3คืน เชค 1คืน ฮังการี 1คืน เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 18 -25 พฤษภาคม 61 59,900 ไม่มีราคาเด็ก Infant ไม่เกิน 2 ขวบ 15,000 บาท 12,500 25   4 - 11 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25   22 - 29 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25   **ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2018-01-11 18:45:57แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->