oneddtour.com=> ทัวร์อินโดนีเซีย


ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี4วัน3คืน
MH72 Amazing Bali ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พักย่านคูตา 3คืน  เดินทางโดยสายการบิน Malaysia Airlines ( MH )

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2017-06-28 13:37:51แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->