oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ


ทัวร์ในประเทศ

พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี

พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี


พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

ชุมพรหรรษา

กำหนดการเดินทาง
                     วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563     

(โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น)
 
20/03/63     กรุงเทพฯ – ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง
 
05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)

06.00 น.   ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร โดย รถบัสปรับอากาศระดับ VIP  (มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) บนรถ ท่านจะได้รับบริการ อาหารเช้า (แบบปิกนิค)
(1) และเครื่อง ดื่มเย็นฉ่ำชื่นใจ  ระหว่างการเดินทาง  สนุกสนานกับเกมเบา ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมาก มาย พร้อมรับฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วย

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพลินสมุทร จ.ประจวบฯ (2)

15.00 น.   นำคณะท่านเดินทางขึ้นสู่   จุดชมวิวเขามัทรี  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชม   วิวของชุมพร ได้แบบ 360                องศา  มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร โดยเฉพาะใน ยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออก ไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำชุมพรเป็นชุมชนขนาด ใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย

16.30 น.           นำคณะเข้าสู่ที่พัก..โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมืองชุมพร หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
 
18.00 น.         นำท่านสู่ ตลาดโต้รุ่งชุมพร แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองชุมพรในยาม ค่ำคืน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 

21/03/63     ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร

 
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
                                                                                    
07.30 น.
   ออกเดินทางสู่ท่าเรือ        
                                                                                                     
08.00 น.   ถึงท่าเรือ นำคณะลงเรือเฟอรรี่ ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะง่าม  ซึ่งเป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางตอนใต้ ของหาดทุ่งวัวแล่น มีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ ระหว่างแล่นเรือลัดตัดกระแสคลื่นของอ่าวไทย สองฝากเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของแผ่นน้ำสีคราม ท้องฟ้าสีฟ้าใส และบรรยากาศอันแสนสดชื่น เมื่อเดินทางถึง เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการดำน้ำสัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล
จุดที่1 ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ Right hand of Buddha ฝ่ามือพระพุทธเจ้า ที่เป็นเอกลักของเกาะง่ามใหญ่ และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจานวนมาก และมีดงดอกไม้ทะเลหนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ที่ยังคงความสมบูรณ์
จุดที่ 2 เกาะง่ามน้อย มีลักษณะเป็นกองหินเล็กกระจายตามแนวเกาะ ชมความหลากหลายของสัตว์ทะเล อาทิ ปลาไหลมอเรย์ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง ถ้าท่านโชคดีจะได้พบกับ ปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลแห่งนี้ ทางตอนใต้ของเกาะยังเป็นจุดดาน้าลึกที่ทางกองทัพเรือนาเรือปลดระวาง เรือหลวงปราบ 741 ทาให้มีปลาและปะการังทะเลเกิดขึ้นเป็นจานวนมากสวยงามเหมาะกับทริปดาน้าลึก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (Buffet)  (4)                                                                                          จุดที่ 3 เกาะกะโหลก มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก ตื่นตาตื่นใจกับแนวปะกาโขดที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น อาทิปะการังฟองน้ำ ปะการังเขากวาง และยังมีโอกาสพบ ฟูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่อีกด้วย
บ่าย สนุกสนานต่อกับการดำน้ำ ถ่ายรูปหรือตามอัธยาศัย
จุดที่ 4 เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำคร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังฝั่งตรงข้ามได้ พร้อมชมแนวปะการังชายฝั่ง ฝูงปลานานาชนิด  เก็บภาพ ประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามของเกาะทะลุ 
 
16.00 น. กลับถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
18.30 น.           บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (5)
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนหรือจะเที่ยวชมราตรีเมืองชุมพรตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

 
22/03/63       ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี –  กรุงเทพฯ
 
06.00 น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  
                 
07.00 น            พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)        
                                                                                
08.00 น            อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ ศาลกรมหลวง ชุมพร ฯ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี ที่มีหาดทรายยาวและขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่   ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจน
จากนั้นเดินทางกลับระหว่างทางแวะ ศาลพ่อตาหินช้าง ก่อนที่ได้มีการตัดถนนสู่ภาคใต้ บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาถึงตรงเชิงเขา ก็พบกับหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายช้าง ขนาดไม่ใหญ่โตนัก ช่างที่มาควบคุมงานพยายามใช้เครื่องกลหนักเพื่อเอาหินก้อนนั้นออก ก็มีปัญหารถแทรกเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งหิน ต้นไม้ (ต้นตะเคียนทองขวางทางอยู่) ชาวบ้านให้บนบานบอกกล่าวเจ้าที่ แต่นายช่างโยธาซึ่งเป็นฝรั่งไม่เชื่อ เมื่อพยายามใช้รถดันเท่าไรก็ไม่ได้ผล จึงตกลงให้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ โดยถ้าอภินิหารมีจริงก็ขอให้สามารถดันหินขึ้นเขาได้ หากไม่จริงอย่างคำเล่าลือก็จะผลักลงเขาไปเลย ผลปรากฏว่า รถสามารถดันก้อนหินคล้ายรูปช้างขึ้นเขาได้จริง ๆ ทำให้คนงานและนายช่างเกิดความศรัทธา จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลพ่อตาหินช้างขึ้น และท่านสามารถซื้อกล้วยเล็บมือนางสดและอบได้ในที่นี้
 
12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุณต้น ทับสะแก (7) ระหว่างทางกลับแวะซื้อของฝากของดีเมืองเพชร  โดยเฉพาะ “ขนมหม้อแกง” “ทองหยิบ” “ทองหยอด” ฯลฯ 
ที่เป็นขนมขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของประเทศเหมาะซื้อไปเป็นของฝากก่อนกลับ   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

20.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

 
atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto
 
อัตราค่าบริการ                   เดินทางวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,699.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,699.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,299.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,000.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถสองแถวขึ้นเขามัทรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

******************************************************************


นครศรี ลั้ลลา

กำหนดการเดินทาง วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2563                

(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)

 
20/03/63     กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
 
17.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สยามนิรมิต (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาถนนพระราม 2)

18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ (เบาะนวดไฟฟ้า มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) พักผ่อนแรมคืนบนรถ
 
21/03/63     นครศรีธรรมราช–แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ–เสาหลักเมือง–บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์–หลาดหน้าพระธาตุ
 
07.00 น.   นำท่านเดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ท่านทำธุระส่วนตัว 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกปี๊ เมนูพิเศษ บากุ๊ดเต๋ (2)

09.00 น.  ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเมืองคอน สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์

10.30 น.   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ร้านขนมจีนเมืองคอนถนนพานยม หรือเทียบเท่า (3)

13.00 น.   นำท่านสักการะ เสาหลักเมืองนครศรีธรรมราช

13.30 น.   พิพิธภัณฑ์ของสะสม ณ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ บ้านเรือนไทยใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา

15.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

18.00 น.   นำท่านเดิน หลาดหน้าพระธาตุ (ตลาดหน้าวัดพระธาตุ) (อิสระอาหารเย็น)

19.30 น.   นำท่านกลับสู่ที่พัก
 
22/03/63     นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – สวนตาสรรค์ –จุดชมวิวนาแม่เฒ่า - ขนอม 

07.00 น.   รับประทาอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
 
08.30 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ขอพรไอ้ไข่

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (5)

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สวนตาสรรค์ ปลาตอด ทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า

15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวนาแม่เฒ่า

16.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ชลนภา รีสอร์ท ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน กับบรรยากาศริมชายหาด

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเล (6)

 
23/03/63       โลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า – หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – กรุงเทพ
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า พร้อมทำการเช็คเอาท์ออกจากที่พัก (7)

09.00 น.   นำท่านออกเดินทาง ชมโลมาสีชมพู หาดขนอมนี้เป็นแหล่งของปลาโลมาสีชมพู
               หลังจากนั้นนำท่าน ชมเขาหินพับผ้า Pan cake rock of Thailand
               ตามตำนาน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเล

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.00 น.   นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา  ณ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร

14.00 น.   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

17.00 น.   แวะร้านของฝาก ครัวคุณต้น (อิสระอาหารเย็น)

22.30 น.   นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
 
 
อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,999.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,999.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,499.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,500.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าแพ็คเกจชมโลมา ขนอม นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-03-02 16:00:45
2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน

2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน


2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

 
 
แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน  พิเศษ...ดำน้ำ 5 เกาะ
เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่

เดินทางได้ทุกวัน อย่างต่ำ 2 ท่าน...โดยรถตู้ปรับอากาศส่งถึงที่พัก  

วันแรก             กรุงเทพฯ – ตราด  – เกาะช้าง

07.30 น.               พร้อมกัน ณ จุดหมาย บริเวณถนนข้าวสาร
08.00 น.              พร้อมกัน ณ จุดหมายหัวลำโพงร้านกาแฟแบลคแคนย่อน ชั้น2  จากนั้นเดินทางสู่เกาะช้างโดยรถตู้ปรับอากาศ
                                ถึงท่าเรือ...นำรถลงเรือเฟอร์รี่     (อาหารกลางวันอิสระ...แวะให้ระหว่างทางค่ะ)
14.30 น.               เดินทางถึง เกาะช้าง นำท่านเข้าที่พัก... อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง          เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่

07.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...พร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00 น.               นำท่านสู่ท่าเรือบางเบ้าลงเรือดำน้ำดูปะการัง สู่ อุทยานฯ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสีและฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน  ท่านจะพบปลาหลากชนิด  อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลานีโมนั่นเอง  จากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำ  เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง พักบนชายหาดสวย – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่  มีบริการอาหารกลางวันแบบบนเรือ พร้อมผลไม้ (มื้อที่2)   ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม          เกาะช้าง – กรุงเทพฯ

เช้า                          อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
08.00 น.               อำลาเกาะช้าง  รถตู้รับท่านที่ รีสอร์ท เดินทางกลับ (นัดเวลารับอีกครั้งเนื่องจากแต่ละโรงแรมอยู่คนละหาด)   
                                (อาหารกลางวันอิสระ ระหว่างการเดินทาง)
เย็น                         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพอัตราค่าบริการท่านละ (เทศกาลวันหยุดกรุณาสอบถามอีกครั้ง)
เกาะช้างแกรนด์วิว 4 ดาว หาดทรายขาว 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Standard Room 3,999.-บาท/ท่าน
 
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา 4 ดาวหาดทรายขาว 17 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563
Hillside Deluxe Building 3,999.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building 4,500.-บาท/ท่าน
 
เกาะช้างพาราไดซ์ 4 ดาว หาดคลองพร้าว 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Standard Room 3,999.-บาท/ท่าน
 
เอวา รีสอร์ท   4 ดาว หาดไก่แบ้ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563
Superior Hillside 3,999.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building 4,500.-บาท/ท่าน
 
ภูมิยามาบีช 4 ดาว lonely Beach
(ใกล้ท่าเรือบางเบ้า)
1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Superior Garden View 3,999.-บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม
- ที่พักบนเกาะช้าง 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่เลือก 1 โรงแรม กรณีโรงแรมด้านบนเต็มจะเสนอเทียบเท่า
                - รถตู้ปรับอากาศ + ตั๋วเรือ ไป / กลับ กรุงเทพ ฯ – เกาะช้าง
                - อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่พัก, กลางวัน 1 มื้อ Buffet บนเรือ)
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และ หน้ากากดำน้ำ (Snorkel) แต่ไม่รวมค่าปรับหากอุปกรณ์สูญหาย
- ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด มินิบาร์ให้ห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมอุทยานขึ่นเกาะวันไปดำน้ำ 50บาท ต่อท่าน จ่ายที่ท่าเรือ
เงื่อนไขการคืนเงิน
 • บริษัทของสวนสิทธ์ไม่คืนเงินกรณีที่ลูกค้าไม่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่ระบุในรายการ 
 • ยกเลิกหลังมัดจำเงินแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ                โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยึดเอาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-03-02 15:25:37
เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี

เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี


เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

เที่ยวตรัง
กำหนดการเดินทาง                   วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2563  
   
(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)
 
20/03/63     กรุงเทพฯ – ตรัง
17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)
18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ (เบาะนวดไฟฟ้า มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) พักผ่อนแรมคืนบนรถ

 
21/03/63     ท่องทะเลตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
06.30 น.   เดินทางถึง เมืองตรัง นำท่านเข้าสู่ที่พัก (การเช็คอินเข้าห้องพักก่อนเวลาปกติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม)
 07.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

08.30 น.   เดินทางสู่ ท่าเรือปากเม็ง

09.30 น.   ออกเดินทางโดย เรือท่องเที่ยวลำใหญ่ (เหมาลำ) เข้าสู่โปรแกรม ท่องทะเลตรัง

 • เกาะมุก เข้าชม ถ้ำมรกต Unseen Thailand
 • เกาะกระดาน เล่นน้ำทะเลริมหาดทรายที่ขาวสะอาด
 • เกาะเชือก จุดว่ายน้ำชมปะการังที่สวยงาม

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ (2)

15.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือปากเม็ง และเดินทางต่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก

17.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท เมืองตรัง หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

 
22/03/63     อันดามันเกตเวย์ – ถ้ำเลเขากอบ – กันตัง – ตลาดชินตา
 07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น.   นำท่านสู่ อันดามันเกตเวย์ หรือ ประตูสู่อันดามัน ชมประติมากรรมต่างๆที่สวยงาม
10.00 น.   นำท่านสู่ ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา
 12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
บ่าย         นำท่านสู่ อ.กันตัง นำชม
 • สถานีรถไฟกันตัง (สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน)
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • Kantang Street Art
 • ผ่านชม ต้นยางพาราต้นแรก
17.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมตรัง แกรนด์ เมืองตรัง หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   นำท่านสู่ ตลาดชินตา แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองตรังในยาม ค่ำคืน
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 
23/03/63       บ้านลำภูรา – ไชยา – พระธาตุสวี – ประจวบฯ – กรุงเทพฯ
06.30 น.   บริการอาหารเช้าแบบชาวตรัง ณ ร้านอาหาร (6) อิ่มอร่อยกับหมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ ชา กาแฟ และขนมพื้นเมือง    
08.00 น.   นำท่านเลือกซื้อ ขนมเค้กบ้านลำภูรา เค้กพื้นเมืองชื่อดังของเมืองตรัง
09.30 น.  เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย         เดินทางสู่ อ.สวี ชุมพร แวะสักการะ พระบรมธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสวี
16.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
23.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ
 
atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto

เที่ยวกระบี่
 
กำหนดการเดินทาง                   วันที่ 3 – 6 เมษายน 2563   
    
(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)
 
03/04/63     กรุงเทพฯ – กระบี่
17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)
18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ พักผ่อนแรมคืนบนรถ

 
04/04/63     ท่าปอม คลองสองน้ำ – น้ำตกร้อน – สระมรกต
06.30 น.   เดินทางถึง เมืองกระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก (การเช็คอินเข้าห้องพักก่อนเวลาปกติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม)
07.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
08.30 น.   นำท่านสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen Thailand ธารน้ำธรรมชาติที่สวยงาม
10.00 น.   เดินทางสู่ อ.คลองท่อม นำเที่ยวชม น้ำตกร้อน Unseen Thailand ธารน้ำร้อนจากธรรมชาติที่มาจากใต้ผิวดิน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย          นำเที่ยวชม สระมรกต Unseen Thailand สระน้ำขนาดใหญ่กลางป่าที่มีน้ำสีเขียวมรกต

15.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองกระบี่

16.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคริสตัล เมืองกระบี่ หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

 
05/04/63     ท่องทะเลกระบี่ – ชมปะการัง – ลานปูดำ – ถนนคนเดิน
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.30 น.   เดินทางสู่ ท่าเรือ ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat เข้าสู่โปรแกรม ท่องทะเลกระบี่
 • หาดไร่เลย์ เล่นน้ำทะเลริมหาดทราย ชม ถ้ำพระนาง การปีนผา
 • ทะแหวก Unseen Thailand ชมความมหัศจรรย์ของท้องทะเล
 • เกาะไก่ ว่ายน้ำชมปะการังและชมฝูงปลาทะเลที่สวยงาม
 • เกาะปอดะ เล่นน้ำทะเลริมหาดทรายที่ขาวสะอาด

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ริมชายหาด (5)

14.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือ และเดินทางต่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก

15.30 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคริสตัล เมืองกระบี่ หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
17.00 น.   นำท่านสู่ ลานปูดำ ชม เขาขนาบน้ำ อนุสาวรีย์ปูดำ และ อนุสาวรีย์นกออก
18.00 น.   นำท่านสู่ ถนคนเดิน แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองกระบี่ในยามค่ำคืน
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 
06/04/63       ช้อปปิ้ง – ไชยา – พระธาตุสวี – ประจวบฯ – กรุงเทพฯ
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)     
08.00 น.   นำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง ขนมพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP
09.30 น.  เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย         เดินทางสู่ อ.สวี ชุมพร แวะสักการะ พระบรมธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสวี
16.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
23.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


 **********************************************************
 
 
อัตราค่าบริการ                   เดินทางวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,999.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,999.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,499.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,000.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือล่องเที่ยวชมถ้ำเลเขากอบ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-03-02 15:02:12
แพคเก็จท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะราคาถูก

แพคเก็จท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะราคาถูก


แพคเก็จท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะราคาถูก

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

แพคเก็จที่พัก+โปรแกรมวันเดย์ทริปเกาะหลีเป๊ะดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-01-22 18:34:38
โปรแกรมสุดชิลล์ที่เกาะสมุย

โปรแกรมสุดชิลล์ที่เกาะสมุย


โปรแกรมสุดชิลล์ที่เกาะสมุย

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

เกาะสมุย-ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา-ชมปลาโลมาสีชมพู
สุราษฎร์ธานี มนต์เสน่ห์ที่มิรู้ลืมเลือน  แนวชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลใส ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ หินตาหินยาย ชม น้ำตกหน้าเมือง ที่หล่อเลี้ยงชาวเกาะสมุย  สัมผัสความงามของเกาะเต่า ซึ่งเป็นความสวยงาม ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์  ล่องทะเลสาบเหนือเขื่อนรัชชประภา  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณา นั่งเรือชมปลาโลมาสีชมพู สักการะหลวงปู่ทวดกลางทะเลลิ้มรสกับอาหารทะเลและอาหารพื้นเมือง
ออกเดินทาง 5-9,12–16 เม.ย.,4-8 พ.ค.                                                                 ท่านละ 5,999 บาท
วันที่หนึ่ง    กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
18.00 น.         พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์
19.00 น.         โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประอาหารมื้อค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์
วันที่สอง    สุราษฎร์ธานี-หาดนางกำ-หินพับผ้า-หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด-ปลาโลมา
07.00 น.         อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ จันผา
08.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ หาดนางกำ เพื่อนำท่านลงเรือหางยาวชมความงามของของท้องทะเลรอยต่อ2จังหวัด คือ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ชม หินพับผ้า   เป็นลักษณะการเกิดของหินที่เป็นชั้น หินบางก้อนสามารถขึ้นไปยืนได้ ซึ่งบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่า บริเวณหน้าผาหินชั้นจะมี ต้นไม้ลักษณะแปลกตา ขึ้นอยู่ทั่วไป ดูสวยงาม บางแห่งจะมี กล้วยไม้ป่า (รองเท้านารี )ที่ออกดอกสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพประทับใจ จนได้เวลาเดินทางมาถึงจุดสุดมัหศจรรย์ธรรมชาติ บ่อน้ำจืดกลางทะเล ตั้งอยู่บนเกาะนุ้ย เวลาน้ำขึ้นนี้ เกาะก็จะถูกน้ำท่วมปิดมิดบ่อน้ำจืดที่ว่า พอน้ำลงน้ำนี้ก็ยังคงจืดสนิทเช่นเดิม ลองไปชิมกันมาแล้ว เอานิ้วแตะชิมดูก็จืดจริง ลักษณะบ่อ...เป็นบ่อธรรมชาติ รูปร่างคล้ายรอยเท้าคน บ่อน้ำจืดนี้ยังมาพร้อมกับ ตำนาน “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  สักการะหลวงปู่ทวดเพื่อความสิริมงคล เดินทางสู่จุดที่ชม ปลาโลกมาสีชมพู ที่มีความน่ารักและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างมาก จนได้เวลาเดินทางกลับสู่หาดนางกำ
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ จันทผาซีฟู๊ด
บ่าย                     นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะสมุย(ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชม.) จนกระทั่งเดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านเปลี่ยนเป็นรถตู้ สักการะ หลวงพ่อแดง ที่มรณะแต่ร่างกายยังไม่เน่า ณ วัดคุณาราม  ชม หินตาหินยาย ที่ธรรมชาติสร้างให้ด้วยความมหัศจรรย์ ชม พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนเกาะฟาน
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ครัวเสวย แล้วนำท่านเข้าที่พัก
                            พักค้างคืนที่โรงแรม แกรนด์ซีวิว สมุย ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน
  วันที่สาม   สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน จุดชมวิว 3 เกาะ / หมู่เกาะอ่างทอง
06.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.           อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเกาะสมุย หรือท่านสามารถซื้อแพ็กเก็จทัวร์ได้โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ที่ท่านจองทัวร์
แพ็กเก็จเกาะเต่า-เกาะนางยวน ท่านละ 1,999 บาท
08.00 น.           นำท่านลงเรือยนต์ขนาดใหญ่   มุ่งหน้าสู่  ท่าเรือ เกาะเต่า –  เกาะนางยวน
09.30 น.           นำท่านดำน้ำติ้น  ดูปลาสวยงาม  และ ปะการังมากมาย  ที่จุด เกาะฉลาม หรือ  Shark  Bay ที่แห่งนี้หากท่านโชคดีอาจจะได้พบ  ฉลามครีบดำแสนขี้อาย ให้ท่านได้ชมปะการัง สวยงามมากมาย ตามอัธยาศัย..
12.30 น.           พักรับประทานอาหาร(6)บุฟเฟ่ต์
บ่าย                     นำทุกท่านเที่ยวชมความงามของเกาะนางยวน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จะดำน้ำเล่นหน้าหาดบนเกาะนางยวน หรือ จะเดินขึ้นไปชมจุดชมวิวด้านบนของเกาะนางยวน  ซึ่งท่านจะสามารถเห็นสันทรายเชื่อมต่อเกาะเล็กๆ เข้าด้วยกัน ทั้งสามเกาะ จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เกาะสมุย
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ
                            พักค้างคืนที่โรงแรม แกรนด์ซีวิว สมุย ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน
แพ็คเก็จหมู่เกาะอ่างทอง ท่านละ 999 บาท
08.00 น.          นำท่านลงเรือยนต์มุ่งหน้าสู่  หมูเกาะอ่างทอง  นำท่านลงเรือสู่ เกาะวัวตาหลับ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยา
                            ด้านหน้าที่ทำการเป็นหาดทรายขาวสะอาดและใกล้ที่ทำการอุทยาน มี ถ้ำโบก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้าบัวบาน  ถัดไปมีทางขึ้น ไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา  ระยะทางเดินประมาณ 400 ม.  ซึ่งจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีครามเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(6) บุฟเฟท์ บนเรือ  ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
บ่าย                     ชมทะเลในเกาะแม่เกาะทะเลในกลางภูเขาอยู่บนเกาะ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดยเกิดจากแอ่งหินปูนที่ก่อตัว ระยะทาง 400 ม.  จะเห็นทัศนียภาพของทะเลในสีเขียวมรกต  ปกคลุมด้วยแมกไม้และโขดเขา  จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ
                            พักค้างคืนที่โรงแรม แกรนด์ซีวิว สมุย ห้องปรับอากาศ หรือเทียบเท่า พักผ่อนห้องละ  2-3  ท่าน
วันที่สี่       เกาะสมุย-เขื่อนรัชชประภา
07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเก็บสัมภาระเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่
09.00 น.           นำท่านลงเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก
11.00 น.           เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา เพื่อนำท่านลงเรือยนต์ชมความของของเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน  
12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ร้านอาหารใบพัด หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมความงามของเขื่อนรัชชประภา ชมเกาะสามพี่น้องสัญลักษณ์ของกุ้ยหลินเมืองไทย จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชม จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา ชมผืนทะเลสาบและวิวเทือกเขาหินปูนให้ท่านได้ถ่ายภาพ เก็บความประทับใจ ตามอัธยาศัย
19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ(9)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด แล้วเดินทางกลับ
วันที่ห้า     กรุงเทพฯ
05.30 น.          เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ................           
  หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
กำหนดเดินทาง
5 – 9 เม.ย. , 12 – 16 เม.ย. ,  4 - 8 พ.ค. 61
ท่านละ 5,999 บาท (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท)
เด็กอายุ 2-4 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 5,555บาท

อัตรานี้รวม          
 • รถโค้ชปรับอากาศ และรถตู้ปรับอากาศบนเกาะสมุย
 • เรือหางยาวเขื่อนรัชชประภา,ชมปลาโลมา / เรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ ดอนสัก-สมุย
 • อาหารตามรายการที่ระบุ  และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • เกาะสมุย พัก แกรนด์ซีวิว สมุย   หรือ   เทียบเท่า  2 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์  และเจ้าหน้าผู้ช่วย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,500 บาท
 - แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน
 
การคืนบัตรเดินทาง - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) หัก 1,500 บาท - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี
อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด  
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม        
- เรือท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง หรือ เกาะเต่า-เกาะนางยวน      
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ     วันละ 50 บาท คิด 5 วัน 250บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

เงื่อนไขการชำระเงิน          มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-11 16:32:53
โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี

โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี


โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

 ชุมพร  ด่านแรกของจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดและอีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะมองผ่านและไม่เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ธรรมชาติใต้ทะเล  ซึ่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก  
ประจวบคีรีขันธ์  ความสวยงามของทะเลไม่เป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง  สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี
ออกเดินทาง      4 - 6 พ.ค. 2561 เพียงท่านละ 2,999   บาท
วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น.            พร้อมกันที่  สวนลุมพีนี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่จากโคล่าทัวร์
21.00 น.            โดยสารรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งหน้าสู่ จ. ระนอง
วันที่สอง        ท่องทะเลชุมพร-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง
07.00 น.              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัด ชุมพร รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.             ลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ กาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่ง นัก  เกาะทองหลาง  ด้านหน้าของ                   เกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน(2) แบบปิคนิคบนเรือ
บ่าย                ออกเดินทางสู่ เกาะมัตรา หน้าชายหาดแนวปะการังแข็ง และบนเกาะยังเป็นที่อยู่ ของปูไก่ ได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง  จากนั้น นำท่านสักการะ                            กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง  ท่านจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลชุมพรได้อย่างสวยงาม
18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ สวนอาหารภารดรภาพ(ริมทะเล)แล้วนำท่านเข้าที่พัก
                   (โรงแรมเพื่อนใจ หรือ  เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
 
วันที่สาม          ชุมพร-ท่องทะเลประจวบ-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ
06.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของทางโรงแรม แล้วเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา  เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนได้ แล้วเดินทางสู่  ท่าเรือ  อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง
12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน(5)ปิกนิก แล้วกลับกรุงเทพฯ 
18.00 น.             รับประทานอาหารค่ำอิสระ พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน
23.30 น.                           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ.........
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
4 - 6 พ.ค. 2561 ท่านละ 2,999 บาท ค่าทิปท่านละ 300 บาท

อัตรานี้รวม     
- รถปรับอากาศ  
- เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ
- อาหารตามรายการที่ระบุ
-  เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พัก ระนอง พัก โรงแรมไอเฟล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- ที่พัก  ชุมพร พัก โรงแรมเพื่อนใจ หรือเทียบเท่า 2 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด        
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                     
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ 300 ต่อท่าน ต่อทริป
 
เงื่อนไขการชำระเงิน         
มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
หมายเหตุ                                รายการท่องเที่ยวไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ทุกกรณี
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-11 16:02:51
โปรแกรม ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี ราคาพิเศษ

โปรแกรม ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี ราคาพิเศษ


โปรแกรม ภูเก็ต - พังงา - เกาะพีพี ราคาพิเศษ

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

ภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน เราจะนำท่านเที่ยว หมู่เกาะพีพี  สัมผัสกับสีสันของท้องทะเลสีเขียวมรกต ท่านประทับใจกับเกาะนี้อย่าแน่นอนท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลจานร้อนสด ๆ ไข่มุกแห่งอันดามัน นมัสการ หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ ล่องอ่าวพังงาชม เขาพิงกัน เขาตาปู เกาะปันหยี สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดีและเป็นกันเอง จะประทับใจท่านไปอีกนาน
กำหนดเดินทางวันที่ 5 – 9 เม.ย. , 12 - 16 เม.ย. , 4 - 8 พ.ค.61  
วันแรก           กรุงเทพฯ-พังงา
18.00  น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ทัวร์
19.00  น.              โดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.พังงา  
รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์(เซทเมนู)
วันที่สอง        พังงา-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำพุงช้าง-ภูเก็ต
07.00  น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.พังงา และ  รับประทานอาหารเช้า(2) ที่จ่ารัญ
09.30  น.            นำท่านลงเรือยนต์ เพื่อชมความงามของ อ่าวพังงา ชม
ความงามตามธรรมชาติของป่าไม้โกงกาง ผ่านลำคลองสู่ป่าชายเลน  ดูนกที่กำลังหาอาหารแถวป่าชายเลน
10.00น.                ชม ถ้ำลอด ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างสวยงาม ท่านจะได้เห็นหินงอกหินย้อย
สวยงามนับล้าน ๆ ปี ถ้ำลอดที่จังหวัดพังงามีอยู่ 5 แห่ง แต่ที่เรานำท่านไปชมนั้นเป็นสถานที่ง่ายและสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ต้องรอให้น้ำขึ้นหรือลงเหมือนกับที่อื่น ๆ ตลอดการเดินทางจะพบเห็นภูเขาที่มี่รูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน ชมเขาหมาจู เขาเขียน ซึ่งมีภาพเขียนสีสมัยโบราณปรากฏให้เห็น เขาตะปู เขาพิงกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากกการกัดเซาะของสายน้ำและความเปลี่ยนของพื้นผิวโลก
12.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ ภัตตาคาร ปันหยีมูเทียร่าห์ บน เกาะปันหยี
ลิ้มรสอาหารทะเลพร้อมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมและมีอาชีพทำประมง แล้วเดินทางกลับสู่ท่าเรือ แล้วนำท่านชม ถ้ำพุงช้าง เป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เพราะนักท่องเที่ยวจะต้องเดินลุยน้ำ นั่งแพ และ นั่งเรือแคนนู เพื่อเข้าไป   ชมหินงอกหินย้อย  ที่เป็นฝีมือธรรมชาติ หยดน้ำที่หยดจากติ่งปลายของหินงอกหินย้อย เมื่อกระทบกับแสงไฟฉายของเรา ก็เกิดประกายเหมือนประกายเพชร หินงอกหินย้อยมีลักษณะของรูปคนตกปลา รูปแป๊ะยิ้ม รูปปลา โดยเฉพาะช้างหลากรูปแบบที่แปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อยรูปช้างร้อย ๆ เชือกเดินตามกันเป็นวงรอบ หินงอกรูปช้างนั่งอยู่ใต้ฉัตรภายในถ้ำ บันไดสีทองเกิดจากหินงอกอันวิจิตรยิ่งเมื่อถูกแสงไฟจะเป็นประกายสวยงามมาก การเดินเที่ยว ถ้ำพุงช้าง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
17.30 น.             นำท่านชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ณ แหลมพรหมเทพ
19.00 น.              รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ โพงพางซีฟู๊ด หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
                                ( พักค้างคืนที่  ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )
วันที่สาม        หมู่เกาะพีพี
07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.              นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี 
                                อิสระในการพักผ่อน เที่ยวชมรอบเกาะ
12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน(6) จากนั้นท่านชมธรรมชาติและ
                        ความงามของ อ่าวต้นไทร เวิ้งอ่าวในวงล้อม แห่งขุนเขา ชมอ่าวปิโล๊ะซามะ และดำน้ำชมปะการังความงามระดับโลกและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง แล้วนำท่านเข้าที่พัก
19.00 น.             รับประทานอาหารค่ำอิสระบริเวณ ถนนคนเดินหาดป่าตอง(ต้องเดินทางเอง ห่างจากที่พัก 1 กิโลเมตร)
สำหรับคนที่ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีซื้อแพ็คเก็จเพิ่มท่านละ 1,499 บาท
 นำท่านรับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ภัตตาคารมโนราห์ แล้วนำท่านชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
                                ( พักค้างคืนที่  ป่าตองลอด์จ  หรือ   เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

 
 
วันที่สี่            ภูเก็ต-สุราษฏร์ธานี
07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่าน นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง
ชม พระผุด ณ วัดพระทองสักการะ  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรีเพื่อป้องกันบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพและเยี่ยมชม โรงงานผลิตเม็ดมะม่วง
12.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ไทยวิลเลจ แล้วนำท่านเดินทางสู่ จ.สุราษฏร์ธานี สักการะ พระธาตุไชยา และซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น ไข่เค็มไชยา ฯลฯ
18.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(10) ที่พลับพลาซีฟู้ด แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า         กรุงเทพฯ
05.30น.               เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..... พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
สิ่งที่ควรนำติดตัว  ครีมกันแดด  ยาประจำตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจที่รักธรรมชาติ
 
กำหนดเดินทางวันที่  12-16 เม.ย. , 4-8 พ.ค.61
ท่านละ 5,999 บาท ซื้อแพ็คเก็จชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีเพิ่มท่านละ 1,499 บาท 
 
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) หัก 1,500 บาท
 - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี
 
การคืนบัตรเดินทาง - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) หัก 1,500 บาท - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี
อัตรานี้รวม

 a  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์a  เรือยนต์เที่ยวอ่าวพังงา,เรือเฟอร์รี่เที่ยว พีพี
a   ที่พักที่ จ. ภูเก็ต 2 คืน พัก ป่าตองลอด์จ หรือ  เทียบเท่า 
a  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
a   อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  เช่น หน้ากาก ชูชีพ 
a  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
a  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  
rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ  
rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ วันละ50บาท ต่อท่านต่อวัน รวม 250 ต่อทริป
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-11 15:20:23
กระบี่ตรังราคาพิเศษ

กระบี่ตรังราคาพิเศษ


กระบี่ตรังราคาพิเศษ

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

วันแรก       กรุงเทพฯ-กระบี่
18.00น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์
19.00น.              เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )
วันที่สอง     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่
06.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม
07.00  น.            นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(3) ปิกนิก แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว
19.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ก้อยกุลา
                            หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย
                                ( พัก ที่โรงแรมเวียงทองหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 – 3  ท่าน ห้องพักปรับอากาศ )
วันที่สาม     ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะม้า
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น.           ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(6) 
13.00 น.           เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน
14.30  น.          ถึง เกาะไหง- เกาะม้า สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 
16.00  น.          เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ปากเมง 
17.00  น.          รับประทานอาหารค่ำ(7)ภัตตาคาร สุวิมล
19.00  น.           เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่สี่         ล่องเรือชมถ้ำเล-สุราษฎร์ธานี
07.00  น.           รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.              นำท่านลงเรือชม ถ้ำเล  ซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้าลอดนั้นมากมายไปด้วยหินงอกหินย้อย  ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา
                            ระหว่างทางแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง
19.00   น.           รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่  พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )    
วันห้า         กรุงเทพฯ
05.30น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  หมายเหตุ         รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
กำหนด เดินทาง   
5-9 เม.ย. , 12-16 เม.ย. , 4-8 พ.ค. 61
ราคาท่านละ 4,999 บาท (พักเดี่ยว 1,999 บาท)
(ไม่มีราคาเด็ก)
 สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ
 อัตรานี้รวม   
 
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
 - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี
 

อัตรานี่รวม
1  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศa  เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง
2   ที่พักที่  2 คืน  ตามโปรแกรม 
3  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
4  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
5  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม  
rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ    500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-11 14:44:20
แพคเก็จที่พัก 4 ดาว อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก

แพคเก็จที่พัก 4 ดาว อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก


แพคเก็จที่พัก 4 ดาว อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

แพคเก็จในราคานี้รวม
- รถรับ-ส่ง สนามบิน หรือ บขส.กระบี่
- ที่พัก2คืน 
- อาหารสามมื้อ(เช้า2/ของทางโรงแรมที่พัก กลางวัน 1/ปิคนิควันออกทริปดำน้ำ)
- ทริปดำน้ำเต็มวัน
- อุปกรณ์ดำน้ำ(วันออกทริปดำน้ำ)
- เรือพาเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- รถรับส่ง(วันออกทริปดำน้ำ)
- ไกด์นำเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- ประกัน(วันออกทริปดำน้ำ)
- ค่าเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย(วันออกทริปดำน้ำ)
ราคาแต่ละช่วงของที่พัก บียอน รีสอร์ท กระบี่
ราคาห้อง Cabin 2,490 บาท  (เฉพาะวันที่ 17/04 - 31/10/18)
ราคาห้อง 
Cabin 3,240 บาท  (เฉพาะวันที่ 01/11 - 26/12/18)
ราคาห้อง Cabin 3,340 บาท  (เฉพาะวันที่ 01/03 - 16/04/18)
ราคาห้อง 
Cabin 3,890 บาท  (เฉพาะวันที่ 11/01 - 28/02/18)
ราคาห้อง 
Cabin 4,640 บาท  (เฉพาะวันที่ 27/12 - 10/01/19)
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-02-06 14:41:24
แพคเก็จที่พัก อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก

แพคเก็จที่พัก อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก


แพคเก็จที่พัก อ่างนาง กระบี่ ราคาถูก

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

แพคเก็จในราคานี้รวม
- รถรับ-ส่ง สนามบิน หรือ บขส.กระบี่
- ที่พัก2คืน 
- อาหารสามมื้อ(เช้า2/ของทางโรงแรมที่พัก กลางวัน 1/ปิคนิควันออกทริปดำน้ำ)
- ทริปดำน้ำเต็มวัน
- อุปกรณ์ดำน้ำ(วันออกทริปดำน้ำ)
- เรือพาเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- รถรับส่ง(วันออกทริปดำน้ำ)
- ไกด์นำเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- ประกัน(วันออกทริปดำน้ำ)
- ค่าเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย(วันออกทริปดำน้ำ)
ราคาแต่ละช่วงของที่พัก ภูพันวา อ่าวนาง กระบี่
ราคาห้อง Superior 1,590 บาท  ( เฉพาะวันที่ 01/05 - 31/10/18)
ราคาห้อง 
Superior 1,990 บาท  ( ช่วงวันที่ 06/01 - 30/04/18, 01/11 - 19/12/18)
 ราคาห้อง Superior 2,390 บาท  ( ช่วงวันที่ 10 - 15/04/18, 20/12 - 05/01/19)
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-02-06 14:15:02
แพคเก็จกระบี่ราคาถูก

แพคเก็จกระบี่ราคาถูก


แพคเก็จกระบี่ราคาถูก

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

แพคเก็จในราคานี้รวม
- รถรับ-ส่ง สนามบิน หรือ บขส.กระบี่
- ที่พัก2คืน 
- อาหารสามมื้อ(เช้า2/ชากาแฟขนมปัง กลางวัน 1/ปิคนิควันออกทริปดำน้ำ)
- ทริปดำน้ำเต็มวัน
- อุปกรณ์ดำน้ำ(วันออกทริปดำน้ำ)
- เรือพาเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- รถรับส่ง(วันออกทริปดำน้ำ)
- ไกด์นำเที่ยว(วันออกทริปดำน้ำ)
- ประกัน(วันออกทริปดำน้ำ)
- ค่าเข้าอุทยานเฉพาะคนไทย(วันออกทริปดำน้ำ)
ราคาแต่ละช่วงของที่พัก ริเวอร์ไซด์ 3 ดาว ในตัวเมืองกระบี่
ราคาห้อง Standard Air 1,399 บาท ราคาเดียวทั้งปี
(ยกเว้น 12-15/04/18 , 21/12/18 - 10/01/19 ราคาจะอยู่ที่ 1,599/ท่าน)
ราคาห้อง Standard Air ตึกใหม่ 1,699 บาท ราคาเดียวทั้งปี
(ยกเว้น 12-15/04/18 , 21/12/18 - 10/01/19 ราคาจะอยู่ที่ 1,899/ท่าน)

 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-02-06 13:41:33
ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต


ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

วันแม่ พาแม่ ไหว้พระ เพื่อความกตัญญูและสิริมงคล...แด่ชีวิตและครอบครัว
กำหนดการเดินทาง 12 – 14 สิงหาคม 2560  เพียงท่านละ 3,999 บาท
วันแรก      กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-วัดทุ่งเศรษฐี-พระธาตุขามแก่น-พระธาตุเก้าชั้น-ตลาดต้นตาล
05.30น.         พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
06.00น.         ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.ขอนแก่น  รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์  และทีมงาน  บริการอาหาร                     เช้า (1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวันที่(2)
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี ชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ นำทานเดินทางไปที่วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อ                             นมัสการพระธาตุขามแก่น จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน เรื่องร้ายกลายเป็นดีโรคภัยที่มี หลีกลี้                         ห่างหาย จากนั้นเดินทางเพื่อสักการะ พระธาตุแก่นนคร(พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง ได้รัอานิสงส์ คือ  ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์                         สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมือขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย 
18.00น.         รับประทนอาหารค่ำอิสระ ณ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ กับการตบแต่งสถานที่  แนวสวนแบบ ชิว ๆ นำท่านเดินที่นี่ยังมีงาน                         ศิลปะรวบรวมไว้ จำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทำมือสินค้าพื้นเมือง เพลิดเพลินกับการแสดงบนเวที อิสระใน                         การซื้อสินค้า 
21.00น.         นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล พักผ่อนตาม   อัธยาศัย
 
วันที่สอง    พิพิธภัณฑ์สิริรธร-มหาเจดีย์ชัยมงคล-พระธาตุยาคู
07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.         ออกเดินทางสู่จังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่ง    รวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์                        ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราวตังแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญ                            พันธุ์ไดโนเสาร์
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(4)
บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล นมัสการพระมหาเจดีย์ขนาดสูงและกว้าง 101 เมตรศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร                            สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขาทำให้ท่านสามารถ                        มองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด นำท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อไปสักการะ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้า                      แดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15)ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข หลังจากนั้นเดินทางสู่ จ.                            ร้อยเอ็ด
18.00น.        รับประทานอาหารค่ำอิสระ
19.00น.        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ............... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม    นั่งรถรางชมเมือง-มหาเจดีย์ทราย(บุโรพุทโธจำลอง)-พระธาตุนาดูน
06.00น.         รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น.         นำท่าน ชมบึงพลาญชัย จากนั้นนั่งรถรางชมเมืองชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - วัดมิ่งเมือง – วัดเหนือ -วัดบูรพาภิราม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่                         วัดป่ากุงนมัสการมหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธจำลอง)และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิ        มงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร)ผู้สร้างวัดป่ากุงและพระ                       มหาเจดีย์ชัยมงคล
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร แฮปปี้
บ่าย               นำท่านสักการะ พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300ปี ภาพในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวม                     ความดีบารมีแห่งแดนอีสาน แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางซื้อของฝากกลับบ้าน
18.00น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ
22.00น.         ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
เดินทางวันที่  12-14 สิงหาคม 2560 !!!!พิเศษ!!!!เพียงท่านละ 3,999 บาท
   

อัตรานี้รวม     
- รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
- อาหารตามรายการที่ระบุ
- เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พักขอนแก่น พัก โรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) ร้อยเอ็ด  พัก โรงแรม ร่มอินทนิล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับ        อากาศห้องละ 2-3 ท่าน)  
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด        
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
                     
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 
 เงื่อนไขการชำระเงิน        มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
 
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,000 บาท
 - แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-30 13:24:14
โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ

โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ


โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

รายละเอียด

   โปรแกรมการเดินทาง
   วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ – อุดรธานี
           18.30 น.         พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ชอง บริษัทฯ
           19.00 น.         นำท่านออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี  โดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ( 1 SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่                                   น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   วันที่สอง  วังนาคินทร์(ป่าคำชะโนด)-วัดอาฮงศิลาวาส(แก่งอาฮงสะดือแม่น้ำโขง)-ภูสิงห์
          07.00 น.         อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2)ที่ โรงแรม
          08.30 น.         เดินทางต่อสู่ อ.บ้านดุง มุ่งหน้าสู่  วัดศิริสุทโธ เพื่อชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด เกาะกลางน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด                                สูงกว่า30เมตร ภายในป่าชะโนดยัง มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียก ว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลานำท่าน                                กราบขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและบังเกิดโชคลาภ จนถึงเวลาที่เหมาะสมจากนั้น                                เดินทางสู่วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมี                                ความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
          12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ครัวคลองสำราญ
         บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ อำเภอศรีวิไล เพื่อนำท่านชมสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ ณ  ภูสิงห์  (เปลี่ยนเป็นรถกระบะ                                    โฟวิล ) ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู นำท่านชมจุดเด่นธรรมชาติทางธรณีวิทยา ณ จุดชมวิวหิน3วาฬ หินขนาดใหญ่ลักษณะ คล้าย                                          ปลาวาฬ  3 ตัวที่กำลังไหว้น้ำอยู่ ลานสิงห์หมอบ  หินลักษณะคล้ายสิงห์โตกำลังนอนหมอบ  หินรถไฟ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มองไป                                    คล้ายขบวนรถไฟ กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกสร้างขึ้น  และชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิว                                    ผาถ้ำฤษี จนถึงเวลาที่เหมาะสม  นำท่านกลับสู่ที่พัก
          18.00น.          อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ บรรยากาศดีดีติดริมแม่น้ำโขง (4) ณ ร้านครัวแม่น้ำ หลังอาหารนำท่านเดินถนนคนเดินบึงกาฬ อิสระให้ท่านเลือก                               ซื้อสินค้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม เดอะวัน  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน
    วันที่สาม บึงกาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ
        07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
        08.00น          เดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่                            1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มีที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขา                                ความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ (ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำชม) อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว                            360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
      12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น
    บ่าย                 จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะ                           ไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที )จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตกระยะทางประมาน300เมตร                           ท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถ                               เล่นน้ำได้ น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ บริเวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานา                          พันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงามจากนั้น
    19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ(7) ณ เคียงตะวัน จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   วันที่สี่    ตลาดอินโดจีน-อุดรธานี-พรแหนมเนือง-กรุงเทพฯ
    07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    08.00 น.        อำลาเมืองบึงกาฬ ก่อนกลับนำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง) นำท่านเดินสู่                            ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน
    12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน แบบเวียดนาม ที่ร้าน(9)พรแหนมเมือง
    บ่าย                นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย  พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ
    18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
    22.00น.         ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากทีมงาน
          หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
ใบเสนอรายละเอียด
กำหนดการเดินทาง
7-10//27-30 กรกฎาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
                 
     ท่านละ 4,999 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม1,000บาท

อัตรานี้รวม         
 • รถโค้ชปรับอากาศ        
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม THE ONE( เดอะ วัน )  ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่        
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 100,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม     
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อทริป
ช่องทางการชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง14วันทำการ
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-30 13:08:30