oneddtour.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : ปทิตตา มีสุข

เลขที่บัญชี : 989-2-03411-4

สาขา : อัสสัมชัญ ศรีราชา

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtourวิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 2

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : ปทิตตา มีสุข

เลขที่บัญชี : 022-3-51249-6

สาขา : เมกาบางนา 2

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour