oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี


เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 627 คน

เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี


รายละเอียด

เที่ยวใต้หายห่วง ตรัง กระบี่ ดี๊ดี

ราคา : 3,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

เที่ยวตรัง
กำหนดการเดินทาง                   วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2563  
   
(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)
 
20/03/63     กรุงเทพฯ – ตรัง
17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)
18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ (เบาะนวดไฟฟ้า มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) พักผ่อนแรมคืนบนรถ

 
21/03/63     ท่องทะเลตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
06.30 น.   เดินทางถึง เมืองตรัง นำท่านเข้าสู่ที่พัก (การเช็คอินเข้าห้องพักก่อนเวลาปกติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม)
 07.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

08.30 น.   เดินทางสู่ ท่าเรือปากเม็ง

09.30 น.   ออกเดินทางโดย เรือท่องเที่ยวลำใหญ่ (เหมาลำ) เข้าสู่โปรแกรม ท่องทะเลตรัง

 • เกาะมุก เข้าชม ถ้ำมรกต Unseen Thailand
 • เกาะกระดาน เล่นน้ำทะเลริมหาดทรายที่ขาวสะอาด
 • เกาะเชือก จุดว่ายน้ำชมปะการังที่สวยงาม

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ (2)

15.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือปากเม็ง และเดินทางต่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก

17.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ณ ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท เมืองตรัง หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

 
22/03/63     อันดามันเกตเวย์ – ถ้ำเลเขากอบ – กันตัง – ตลาดชินตา
 07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น.   นำท่านสู่ อันดามันเกตเวย์ หรือ ประตูสู่อันดามัน ชมประติมากรรมต่างๆที่สวยงาม
10.00 น.   นำท่านสู่ ถ้ำเลเขากอบ Unseen Thailand สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา
 12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
บ่าย         นำท่านสู่ อ.กันตัง นำชม
 • สถานีรถไฟกันตัง (สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน)
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • Kantang Street Art
 • ผ่านชม ต้นยางพาราต้นแรก
17.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมตรัง แกรนด์ เมืองตรัง หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   นำท่านสู่ ตลาดชินตา แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองตรังในยาม ค่ำคืน
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 
23/03/63       บ้านลำภูรา – ไชยา – พระธาตุสวี – ประจวบฯ – กรุงเทพฯ
06.30 น.   บริการอาหารเช้าแบบชาวตรัง ณ ร้านอาหาร (6) อิ่มอร่อยกับหมูย่างเมืองตรัง ติ่มซำ ชา กาแฟ และขนมพื้นเมือง    
08.00 น.   นำท่านเลือกซื้อ ขนมเค้กบ้านลำภูรา เค้กพื้นเมืองชื่อดังของเมืองตรัง
09.30 น.  เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย         เดินทางสู่ อ.สวี ชุมพร แวะสักการะ พระบรมธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสวี
16.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
23.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ
 
atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto

เที่ยวกระบี่
 
กำหนดการเดินทาง                   วันที่ 3 – 6 เมษายน 2563   
    
(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)
 
03/04/63     กรุงเทพฯ – กระบี่
17.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)
18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ พักผ่อนแรมคืนบนรถ

 
04/04/63     ท่าปอม คลองสองน้ำ – น้ำตกร้อน – สระมรกต
06.30 น.   เดินทางถึง เมืองกระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก (การเช็คอินเข้าห้องพักก่อนเวลาปกติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงแรม)
07.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
08.30 น.   นำท่านสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ Unseen Thailand ธารน้ำธรรมชาติที่สวยงาม
10.00 น.   เดินทางสู่ อ.คลองท่อม นำเที่ยวชม น้ำตกร้อน Unseen Thailand ธารน้ำร้อนจากธรรมชาติที่มาจากใต้ผิวดิน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย          นำเที่ยวชม สระมรกต Unseen Thailand สระน้ำขนาดใหญ่กลางป่าที่มีน้ำสีเขียวมรกต

15.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองกระบี่

16.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคริสตัล เมืองกระบี่ หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
18.30 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)

 
05/04/63     ท่องทะเลกระบี่ – ชมปะการัง – ลานปูดำ – ถนนคนเดิน
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.30 น.   เดินทางสู่ ท่าเรือ ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat เข้าสู่โปรแกรม ท่องทะเลกระบี่
 • หาดไร่เลย์ เล่นน้ำทะเลริมหาดทราย ชม ถ้ำพระนาง การปีนผา
 • ทะแหวก Unseen Thailand ชมความมหัศจรรย์ของท้องทะเล
 • เกาะไก่ ว่ายน้ำชมปะการังและชมฝูงปลาทะเลที่สวยงาม
 • เกาะปอดะ เล่นน้ำทะเลริมหาดทรายที่ขาวสะอาด

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ริมชายหาด (5)

14.00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ ท่าเรือ และเดินทางต่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก

15.30 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคริสตัล เมืองกระบี่ หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
17.00 น.   นำท่านสู่ ลานปูดำ ชม เขาขนาบน้ำ อนุสาวรีย์ปูดำ และ อนุสาวรีย์นกออก
18.00 น.   นำท่านสู่ ถนคนเดิน แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองกระบี่ในยามค่ำคืน
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 
06/04/63       ช้อปปิ้ง – ไชยา – พระธาตุสวี – ประจวบฯ – กรุงเทพฯ
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)     
08.00 น.   นำท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง ขนมพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ OTOP
09.30 น.  เดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย         เดินทางสู่ อ.สวี ชุมพร แวะสักการะ พระบรมธาตุสวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอสวี
16.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
23.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ


 **********************************************************
 
 
อัตราค่าบริการ                   เดินทางวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,999.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,999.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,499.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,000.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือล่องเที่ยวชมถ้ำเลเขากอบ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น  เมื่อวันที่ : 2020-03-02 15:02:12


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน