oneddtour.com=> ทัวร์สิงคโปร์ -> โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก


โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1398 คน

โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก


รายละเอียด

โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

ราคา : เริ่มต้น9,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! By Thai Lion Air (SL)
ไฮไลท์ของรายการ
  • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
  • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
  • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
กุมภาพันธ์ 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 กุมภาพันธ์ 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กุมภาพันธ์ 61
เทศกาลตรุษจีน
13,999.- 15,999.- -5,700.-
23-25 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
24-26 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
มีนาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มีนาคม 61
วันมาฆบูชา
12,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 มีนาคม 61 12,999.- 15,999.- -3,700.-
8-10 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
11-13 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  18-20 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  22-24 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  23-25 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  24-26 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  25-27 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  29-31 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
  30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  31 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
เมษายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-
11-13 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
  15-17 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
  19-21 เมษายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
  20-22 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  21-23 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  22-24 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  26-28 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  28-30 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 61
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -3,700.-
พฤษภาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
5-7 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
6-8 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 พฤษภาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-
11-13 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
18-20 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
25-27 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  26-28 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 พฤษภาคม 61
วันวิสาขบูชา
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
มิถุนายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มิถุนายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
22-24 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
กรกฎาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
6-8 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
14-16 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 กรกฎาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-
20-22 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-
28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-
  28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
สิงหาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
3-5 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
4-6 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
5-7 สิงหาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.- 15,999.- -3,700.-
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.- 15,999.- -3,700.-
17-19 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
18-20 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
24-26 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
25-27 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
กันยายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 กันยายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
7-9 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
ตุลาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 ตุลาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,500.-
5-7 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
6-8 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
7-9 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.- 15,999.- -3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.- 15,999.- -3,700.-
18-20 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 ตุลาคม 61 12,999.- 14,999.- -3,700.-
  21-23 ตุลาคม 61
วันปิยมหาราช
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
  25-27 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  26-28 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
   เมื่อวันที่ : 2018-02-05 16:25:25


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน