oneddtour.com=> ทัวร์สิงคโปร์ -> ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL


ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1832 คน

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL


รายละเอียด

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL

ราคา : เริ่มต้น9,999 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการ
 
เมษายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
14-16 เมษายน 60
วันสงกรานต์ บัส2
14,999.- 16,999.- -5,700.-
15-17 เมษายน 60
วันสงกรานต์
12,999.- 14,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
15-17 เมษายน 60
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -5,700.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
21-23 เมษายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 เมษายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 เมษายน 60
วันแรงงาน
13,555.- 15,555.- -5,700.-
29เมษายน-1พฤษภาคม
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
29เมษายน-1พฤษภาคม
วันแรงงาน
14,999.- 16.999.- -5,700.- 4,500.-
พฤษภาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล
13,999.- 15.999.- -5,700.- 4,500.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล บัส1
13,999.- 15.999.- -5,700.-
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล บัส2
13,999.- 15.999.- -5,700.-
6-8 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล
13,999.- 15,999.- -5,700.-
12-14 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
27-29 พฤษภาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
มิถุนายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มิถุนายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
16-18 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
กรกฎาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
8-10 กรกฏาคม 60
บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
8-10 กรกฏาคม 60
บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
9-11 กรกฏาคม 60 13,999.- 15,999.- -5,700.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
14-16 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29-31 กรกฏาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
สิงหาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
5-7 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
18-20 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 สิงหาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
25-27 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
กันยายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 กันยายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
8-10 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กันยายน 60
(Formula1)
11,999.- 13,999.- -3,700.-
22-24 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29กันยายน-1ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30กันยายน-2ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
ตุลาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
6-8 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 ตุลาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
13-15 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
14-16 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช
13,555.- 15,555.- -3,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
27-29 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 

ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***           
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท


อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   เมื่อวันที่ : 2017-04-08 17:55:30


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน