oneddtour.com=> ทัวร์เกาหลี -> ทัวร์เชจู 2560 - 2561 นี้ ที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัทพาทัวร์ชลบุรี 5 วัน 3 คืน ราคาถูก


ทัวร์เชจู 2560 - 2561 นี้ ที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัทพาทัวร์ชลบุรี 5 วัน 3 คืน ราคาถูก

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 2979 คน

ทัวร์เชจู 2560 - 2561 นี้ ที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัทพาทัวร์ชลบุรี 5 วัน 3 คืน ราคาถูก


รายละเอียด

ทัวร์เชจู 2560 - 2561 นี้ ที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัทพาทัวร์ชลบุรี 5 วัน 3 คืน ราคาถูก

ราคา : ผู้ใหญ่ 15,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์เชจู 5 วัน 3 คืน พักเชจู 3 คืน
 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
ทัวร์เชจู 2560 - 2561 นี้ ที่ประเทศเกาหลี โดยบริษัทพาทัวร์ชลบุรี 5 วัน 3 คืน ราคาถูก ที่จะนำพาคุณเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในฝันที่ใครๆก็อยากไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต บริการของเราจะพาท่านไปเที่ยวแบบกินอิ่มอยู่สบายเที่ยวสนุกบนเกาะเชจู ด้วยการพาท่านพักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้มอกับอาหารสุดหรูและสุดพิเศษที่อร่อยมากๆซึ่งเข้ากับบรรยากาศบนเกาะที่สวยงาม บริษัทพาทัวร์ชลบุรียินดีให้บริการทุกๆที่เดินทางเที่ยวเกาะเชจูอย่างสนุกสนานและเก็บความทรงจำดีๆกลับไปกันทุกๆคน
 
ไฮไลท์โปรแกรม
 • บินตรงกรุงเทพฯ – เกาะเชจู โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือ KOREAN AIR
  พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
 • พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักเชจู 3 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โขดหินหัวมังกร KAKAO FRIEND เขาซงกาซาน กำแพงหินลาวา O SULLOC TEA MUSEUM ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอับ ซงซานอิลซุงบง TEDDY BEAR MUSEUM น้ำตกชอนเจยอน
 • ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านSHILLA OR LOTTE DUTYFREE  DOWNTOWN เชจู
 
อัตราค่าบริการ ท่านละ
3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน /
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560
15,900
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900
 


 
วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินเชจู)
23.50            คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทาง                      เข้าหมายเลข 7) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 
วันที่สอง      โขดหินหัวมังกร – KAKAO FRIEND – ชมโชว์ CIRCUS WORLD - SPRITED GARDEN –                           กำแพงหินลาวาแปดเหลี่ยม  -  พิพิธภัณฑ์ชา - O’SULLOC 
03.25            บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 706 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.40            นำทุกท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเกาะเชจู  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัด                              หมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เกาะเชจู ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทร                            เกาหลี พื้นที่โดยทั่วไปของเกาะเป็นหินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เกาะเชจูจัดเป็นเขตการ                          ปกครองพิเศษ องค์การยูเนสโก้จัดให้เกาะเชจู เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’ S NEW WONDER OF                          NATURE)  นำท่านเดินทางสู่  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร (YONGDUAM ROCK) ให้ท่านได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งแห่งมนต์เสน่ห์ทาง                        ธรรมชาติของเกาะเชจู ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง เกิดขึ้นจากคลื่นลมทะเลที่กัดกร่อนหินภูเขาไฟให้มีรูปร่างเหมือนหัวมังกร                        กำลังอ้าปากอยู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้  จุดนี้เป็นที่ถ่ายทำละครเกาหลีชื่อดังมากมาย นำท่านเดินไปยังร้าน KAKAO                            FRIENDS SHOP เป็นร้านที่ขายสินค้าที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูน MASCOT ของ KAKAOTALK มากมาย มาในรูปแบบทั้งเครื่องเขียน ของใช้ แก้วน้ำ                          ตุ๊กตา และยังมีมุมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนในร้านอีกด้วย นำท่านเดินทางชม SPIRITED GARDEN  เป็นชื่อใหม่ BUNJAE ARPIA ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อ                      ในปี 2007 เพื่อรำลึกถึงวันครบรอบ 15 ปีหลังจากเปิดและต่ออายุสวนเป็นสวนนานาชาติ พืชกระถางหลายร้อยชนิดตั้งอยู่ใน NATURE GARDEN                          พร้อมด้วยแร่ธาตุและน้ำ ประวัติความเป็นมาของสวนเริ่มขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2506 เมื่อ SEONG BEOMYEONG ผู้อำนวยการเดินทางมายังเกาะเชจูและ                        ปลูกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิน สวนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากสวนสวยงามถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่รกร้างโดยชาวนาคนเดียว สวนแห่งนี้ได้                      รับการยกย่องจากบรรดาบุคคลสาธารณะที่ได้รับเกียรติเช่น JIANG ZEMIN และ HU JINTAO จากประเทศจีน NAKASONE จากประเทศญี่ปุ่น KIM                      YONGSUN จากเกาหลีเหนือและคนอื่น ๆ ปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกประมาณ 400 ต้นอยู่ นอกจากนี้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็น กำแพงหินและเสาหินที่                        ซ้อนกัน ภูเขาไฟเชจูภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเชจู และบ่อน้ำตกที่มีปลาคาร์พขนาดใหญ่อยู่ด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชมการแสดง                            กายกรรม CIRCUS  WORLD ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆ เช่นโชว์ผาดโผด การต่อตัวพร้อมเล่นกับเครื่องเล่นต่างๆ                            และ การขี่มอไซด์ของเหล่า 7 สาวที่ทำให้คุณต้องประทับใจ
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาซงกาซาน อีกชื่อที่นิยมเรียกกันคือ 99 บง เพราะมียอดเขาเล็กๆมากถึง 99 ยอดเขา.                          เขาซงกาซานอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเขาฮัลลาซาน (HALLASAN MOUNTAIN) แต่ที่จุดสูงสุดของเขาซงกาซานนั้นมีวิวที่สวยงาม และสามารถมอง                        เห็นเกาะต่างๆของเชจู เช่น เกาะ MARADO, เกาะ GAPADO, เกาะ HYEONGJESEOM และภูเขาฮัลลาซาน บริเวณชายฝั่งที่อยู่ทางตีนเขา เป็นแหล่ง                      ตกปลาที่มีชื่อเสียง ผู้คนนิยมมาตกปลา SAWEDGED PERCH และ BLACK PORGY กันที่นี่ หลังจากนั้นพาท่านตื่นตากับความงามของเสาหิน                              JUSANGJEOLLIDAE ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ร้อนจัดไหลมากระทบกับความเย็นของน้ำทะเล  จนกลายเป็นกำแพงแท่งหินลาวาทรงแปด                          เหลี่ยม ตั้งเรียงรายรับแรงคลื่นสีขาวสาดกระเซ็นสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจาก                                ธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป                        จากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น คุกกี้ชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว และแผ่นมาส์กหน้าชาเขียวภายในยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพ                        บรรยากาศของไร่ชาเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่เลยทีเดียว
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  VISTACAY HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม     TEDDY BEAR MUSEUM – เขาฮัลลาซาน – น้ำตกชอนเจยอน – ALIVE MUSEUM - Jeju                            Sculpture Park
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ TESEUM แห่งแรกในเกาหลีที่เกาะเชจูนั้น                        เปิดมานานแล้ว เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของเชจู ล่าสุดได้เปิดสาขาที่โซลขึ้นช่วงกลางปี 2015 ด้วยคอนเซปต์ซาฟารีและหมีเท็ดดี้                        ขนาดเท่าคนจริง เมื่อเข้ามาใน TESEUM จะพบกับโซนกระจกเงาเขาวงกต MIRROR MAZE ให้หาทางออกกันอย่างสนุกสนาน แม้ระยะทางจะไม่                          ยาวแต่ก็สร้างความตื่นเต้นท้าทายไม่น้อย ถัดมาเป็นส่วนจัดแสดงของ TESEUM SEOUL แบ่งเป็น 6 โซน เริ่มจากประวัติหมีเท็ดดี้ สวนดอกไม้                              หมู่บ้านพื้นเมือง โซนนานาชาติ โซนเทพนิยาย และปิดท้ายที่โซนผจญภัยในป่าซาฟารี ระหว่างทางในแต่ละโซนมีจุดให้ถ่ายภาพน่ารักๆ หรือภาพ                        ขำขันคู่กับตุ๊กตาหมีได้ โซนหมู่บ้านพื้นเมือง จำลองวิถีชีวิตชาวเกาหลีในสมัยก่อนด้วยตัวละครหมีเท็ดดี้ สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม และการละเล่น                        พื้นเมืองผ่านตุ๊กตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเขาฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ                          เกาหลีใต้ มีความสูงถึง 1,950 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติที่ติดอันดับที่ 182 ของเกาหลี และยังเป็น                          มรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนเจยอน น้ำตกสามชั้นแห่งนี้เป็นที่มาของตำนานพื้นเมือง นอกจากนี้ ผืนป่าโดยรอบยัง                         เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชหายากนานาพันธุ์ น้ำตกชอนเจยอนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตซอกวีโพ โดยมีลักษณะเป็นน้ำตก                         สามชั้นอันน่าทึ่งที่มีน้ำไหลมาจากถ้ำที่อยู่สูงเข้าไปในหน้าผาและไหลออกสู่ทะเล ทางเดินเท้าผ่านผืนป่านำคุณไปสู่จุดชมวิวมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณ                     ได้สัมผัสกับความงดงามในทุกมุมของน้ำตกที่ชั้นต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ALIVE MUSUEM เป็นสนามเด็กเล่นทางวัฒนธรรมประกอบด้วยห้าธีม                         ได้แก่ - ศิลปะภาพลวงตาศิลปะสื่อศิลปะวัตถุศิลปะประติมากรรมและศิลปะการพิสูจน์ที่จินตนาการสามารถกลายเป็นความจริง ผู้เข้าชมสามารถมีส่วน                     ร่วมอย่างแข็งขันและถ่ายภาพที่น่าสนใจมากมายในขณะที่แต่งแต้มด้วยศิลปะด้วยรูปแบบที่สนุกสนานและไม่เหมือนใคร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่                         JEJU SCULPTURE PARK สวนประติมากรรมเกาะเชจู สวนประติมากรรมเกาะเชจู เริ่มจัดแสดงเมื่อปี คศ.1987 ตั้งอยู่ในสวนที่มีลักษณะเป็นป่า                       ดึกดำบรรพ์เป็นศูนย์ศิลปะอเนกประสงค์ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมกว่า 160 ชิ้น ในสวนสาธารณะคุณสามารถซึมซับถึงความงดงามแบบดั้งเดิม                       ของเกาะเชจูแม้กระทั่งทางเข้าที่มีต้นส้มเขียวหวานซึ่งปลูกในปี คศ 1970 ตรงทางเข้าหลักมีหอคอยรูปพีระมิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานนี้ หอ                       แสดงภาพสะท้อนที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลสภาพอากาศกว่า 160 รูปปั้นจะจัดแสดงภายใต้รูปแบบของ "การประชุมทางธรรมชาติและศิลปะ"และ                     "การพบปะกับมนุษย์"ภายในสวนมีสกายเลานจ์ซึ่งสามารถมองเห็น MT. SANBANGSAN, MT HALLASAN และแม้แต่เกาะ MARADO ที่ตอนใต้สุด                       ของเกาหลี มีการแสดงหลากหลายรูปแบบที่นี่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะดวกสบายที่คุณสามารถเพลิดเพลินหลังจากชื่นชมกับรูปปั้น
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SEA N HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่          COSMETIC SHOP – ถนนโทแกบิโดโร – ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมชง                      อึบ – ซงซานอิลซุงบง – AQUA MUSEUM
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง MIDAM COSMETIC ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม                       เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย นำท่านสู่ ถนนโทแกบิโดโร   สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริเวณเนิน รถของคุณจะไหลขึ้นเนิน                       เมื่อปลดเกียร์ว่างและปล่อยเบรก  นำท่านชม ปากปล่องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี เป็นหนึ่งในปากปล่องภูเขาไฟทั้งหมดสามแห่งบนเกาะเชจู ปากปล่อง                     นี้มีเส้นรอบวงยาว 2 กม. ในบริเวณนี้มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งแบบกึ่งโซนร้อนแบบภูมิอากาศอุ่น และแบบภูเขา ทั้งหมด 420ชนิด   
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมงชงอึบ  เกาะเชจู เป็นแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองซงอับ ของชาวเกาะเชจู ซึ่งเป็นเขต                    อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่เคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองของเกาะมาก่อน จึงมีบ้านซึ่งเคยเป็นหน่วยงานราชการเก่าอยู่หลายหลังและที่น่า                          สนใจคือ ได้พบกับชาวบ้านที่มีความเป็นมิตรอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างด้วยหิน มุงหลังคาด้วยฟาง และล้อมรอบด้วยกำแพงหินอย่างในสมัยโบราณ ชม                      วิถีชีวิตแบบเดิมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมสัมผัสถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลี แบบพื้นเมืองโบราณอย่างแท้จริง  นำท่านเดินทางสู่  ซง                    ซานอิลซุงบง หรือ  ยอดเขาแห่งพระอาทิตย์  (SEONGSAN ILCHULBONG) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเจจู ท่านจะประทับใจจน                       ไม่มีวันลืมกับมรดกโลกแห่งธรรมชาติแห่งนี้ ยอดเขาแห่งพระอาทิตย์อันสวยงามแห่งนี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลเนื่องจากการประทุของภูเขาไฟ ซึ่งมี                       เวลายาวนานกว่า 100,000 ปีมาแล้ว สถานที่แห่งนี้คือปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมา บนยอดของยอดเขาแห่งพระอาทิตย์ มีหินอันแหลมคมร่วม 99 ก้อน                   ที่รอบล้อมอยู่รอบปล่องภูเขาไฟคล้ายดั่งมงกุฎเพชร รับชม โชว์ดำน้ำ โดยไม่ใช้ออกซิเจนจาก อาจุม่าเกาหลี โดยจะดำไปจับปลาหมึกเป็นๆ ขึ้นมาทำ                   เป็นอาหารให้ ท่านได้รับประทานสดๆจากใต้ท้องทะเล นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Hanwha Aqua Planet Jeju) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่                       ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทัวร์เกาหลีต้องมาเยือน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงไว้ให้ชม                     อย่างสวยงาม มีการจัดการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีอุโมงค์ใต้น้ำให้ท่านได้เดินชมการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำใน่ระดับน้ำลึกประมาณ                   80 เมตร เสมือนท่านไปอยู่ใต้น้ำเอง รับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SEA N HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า        ศูนย์โสมรัฐบาล – ฮ็อกเก็ตนามู – SHILLA DUTY FREE OR LOTTE DUTY FREE –                     DOWNTOWN – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คน                        นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มี                      คุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของ                          โสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า หลังจากนั้นนำท่าน                      เดินทางสู่ ร้านสมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มี                      รสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของ                        ตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla Duty Free Shop)  หรือ LOTTE                                DUTY FREE  ที่นี่มีสินค้าแบรนเนมชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ                        ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ DOWTOWN เกาะเชจู ( BAOAEN STREET ) แหล่งช้อปปิ้งที่ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลี                          ได้ที่นี้โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์                        เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้าน                      อาหารต่างๆอีกมากมายให้ท่านไปลองชิมกัน ชอน  นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER                            MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้                          พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
22.30            เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่LJ 705 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
02.25            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
 
 
ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
-  การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย 
 อวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35 USD ต่อคนต่อทริป  หรือ ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
(ปกติ 15 กก.)
 1. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะการเตรียมเอกสารอื่นเพิ่มเติมให้หลังจากนั้นลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าของท่านด้วยตนเอง (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 
 
   เมื่อวันที่ : 2017-09-26 21:53:05


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน