oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี


พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 619 คน

พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี


รายละเอียด

พร้อมแล้วไปจร้า ไหว้พระ ขอพร ชมโลมา และ หาเลขสวย ชุมพร นครศรี

ราคา : เริ่มต้น 3,699฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

ชุมพรหรรษา

กำหนดการเดินทาง
                     วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563     

(โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น)
 
20/03/63     กรุงเทพฯ – ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง
 
05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าห้างเทสโก้ โลตัส สาขาถนนพระราม 2)

06.00 น.   ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร โดย รถบัสปรับอากาศระดับ VIP  (มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) บนรถ ท่านจะได้รับบริการ อาหารเช้า (แบบปิกนิค)
(1) และเครื่อง ดื่มเย็นฉ่ำชื่นใจ  ระหว่างการเดินทาง  สนุกสนานกับเกมเบา ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมาก มาย พร้อมรับฟังรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วย

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพลินสมุทร จ.ประจวบฯ (2)

15.00 น.   นำคณะท่านเดินทางขึ้นสู่   จุดชมวิวเขามัทรี  เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่สามารถชม   วิวของชุมพร ได้แบบ 360                องศา  มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร โดยเฉพาะใน ยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมาก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลาลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออก ไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำชุมพรเป็นชุมชนขนาด ใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง บริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วย

16.30 น.           นำคณะเข้าสู่ที่พัก..โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมืองชุมพร หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน
 
18.00 น.         นำท่านสู่ ตลาดโต้รุ่งชุมพร แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช็อปปิ้ง และชิมอาหาร ของเมืองชุมพรในยาม ค่ำคืน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 

21/03/63     ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร

 
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
                                                                                    
07.30 น.
   ออกเดินทางสู่ท่าเรือ        
                                                                                                     
08.00 น.   ถึงท่าเรือ นำคณะลงเรือเฟอรรี่ ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะง่าม  ซึ่งเป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางตอนใต้ ของหาดทุ่งวัวแล่น มีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ ระหว่างแล่นเรือลัดตัดกระแสคลื่นของอ่าวไทย สองฝากเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของแผ่นน้ำสีคราม ท้องฟ้าสีฟ้าใส และบรรยากาศอันแสนสดชื่น เมื่อเดินทางถึง เกาะง่ามใหญ่ – เกาะง่ามน้อย เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการดำน้ำสัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล
จุดที่1 ชมทัศนียภาพรอบๆเกาะ Right hand of Buddha ฝ่ามือพระพุทธเจ้า ที่เป็นเอกลักของเกาะง่ามใหญ่ และเป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจานวนมาก และมีดงดอกไม้ทะเลหนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ ปลาสินสมุทร ที่ยังคงความสมบูรณ์
จุดที่ 2 เกาะง่ามน้อย มีลักษณะเป็นกองหินเล็กกระจายตามแนวเกาะ ชมความหลากหลายของสัตว์ทะเล อาทิ ปลาไหลมอเรย์ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง ถ้าท่านโชคดีจะได้พบกับ ปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลแห่งนี้ ทางตอนใต้ของเกาะยังเป็นจุดดาน้าลึกที่ทางกองทัพเรือนาเรือปลดระวาง เรือหลวงปราบ 741 ทาให้มีปลาและปะการังทะเลเกิดขึ้นเป็นจานวนมากสวยงามเหมาะกับทริปดาน้าลึก
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (Buffet)  (4)                                                                                          จุดที่ 3 เกาะกะโหลก มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก ตื่นตาตื่นใจกับแนวปะกาโขดที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น อาทิปะการังฟองน้ำ ปะการังเขากวาง และยังมีโอกาสพบ ฟูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่อีกด้วย
บ่าย สนุกสนานต่อกับการดำน้ำ ถ่ายรูปหรือตามอัธยาศัย
จุดที่ 4 เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่หลายถ้ำคร่อมผิวน้ำ สามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปยังฝั่งตรงข้ามได้ พร้อมชมแนวปะการังชายฝั่ง ฝูงปลานานาชนิด  เก็บภาพ ประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามของเกาะทะลุ 
 
16.00 น. กลับถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
18.30 น.           บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (5)
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนหรือจะเที่ยวชมราตรีเมืองชุมพรตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

 
22/03/63       ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี –  กรุงเทพฯ
 
06.00 น.           อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  
                 
07.00 น            พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)        
                                                                                
08.00 น            อำลาที่พักนำคณะเดินทางสู่ ศาลกรมหลวง ชุมพร ฯ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี ที่มีหาดทรายยาวและขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือ ทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและ หลังใหม่   ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์  ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล จึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจน
จากนั้นเดินทางกลับระหว่างทางแวะ ศาลพ่อตาหินช้าง ก่อนที่ได้มีการตัดถนนสู่ภาคใต้ บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาถึงตรงเชิงเขา ก็พบกับหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายช้าง ขนาดไม่ใหญ่โตนัก ช่างที่มาควบคุมงานพยายามใช้เครื่องกลหนักเพื่อเอาหินก้อนนั้นออก ก็มีปัญหารถแทรกเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งหิน ต้นไม้ (ต้นตะเคียนทองขวางทางอยู่) ชาวบ้านให้บนบานบอกกล่าวเจ้าที่ แต่นายช่างโยธาซึ่งเป็นฝรั่งไม่เชื่อ เมื่อพยายามใช้รถดันเท่าไรก็ไม่ได้ผล จึงตกลงให้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ โดยถ้าอภินิหารมีจริงก็ขอให้สามารถดันหินขึ้นเขาได้ หากไม่จริงอย่างคำเล่าลือก็จะผลักลงเขาไปเลย ผลปรากฏว่า รถสามารถดันก้อนหินคล้ายรูปช้างขึ้นเขาได้จริง ๆ ทำให้คนงานและนายช่างเกิดความศรัทธา จึงร่วมกับชาวบ้านสร้างศาลพ่อตาหินช้างขึ้น และท่านสามารถซื้อกล้วยเล็บมือนางสดและอบได้ในที่นี้
 
12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุณต้น ทับสะแก (7) ระหว่างทางกลับแวะซื้อของฝากของดีเมืองเพชร  โดยเฉพาะ “ขนมหม้อแกง” “ทองหยิบ” “ทองหยอด” ฯลฯ 
ที่เป็นขนมขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของประเทศเหมาะซื้อไปเป็นของฝากก่อนกลับ   อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

20.30 น.   (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

 
atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto atto
 
อัตราค่าบริการ                   เดินทางวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,699.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,699.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,299.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,000.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถสองแถวขึ้นเขามัทรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ     วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

******************************************************************


นครศรี ลั้ลลา

กำหนดการเดินทาง วันที่ 20 - 23 มีนาคม 2563                

(โปรแกรม 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสชั้นเดียวแบบ Long Bus)

 
20/03/63     กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
 
17.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สยามนิรมิต (ท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรี สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาถนนพระราม 2)

18.00 น.   ออกเดินทางสู่ ภาคใต้ โดย รถบัสปรับอากาศ (เบาะนวดไฟฟ้า มีที่ชาร์ตแบตมือถือทุกที่นั่ง) พักผ่อนแรมคืนบนรถ
 
21/03/63     นครศรีธรรมราช–แห่ผ้าขึ้นพระธาตุ–เสาหลักเมือง–บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์–หลาดหน้าพระธาตุ
 
07.00 น.   นำท่านเดินทางถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ท่านทำธุระส่วนตัว 

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโกปี๊ เมนูพิเศษ บากุ๊ดเต๋ (2)

09.00 น.  ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเมืองคอน สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์

10.30 น.   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ร้านขนมจีนเมืองคอนถนนพานยม หรือเทียบเท่า (3)

13.00 น.   นำท่านสักการะ เสาหลักเมืองนครศรีธรรมราช

13.30 น.   พิพิธภัณฑ์ของสะสม ณ บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ บ้านเรือนไทยใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา

15.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช

18.00 น.   นำท่านเดิน หลาดหน้าพระธาตุ (ตลาดหน้าวัดพระธาตุ) (อิสระอาหารเย็น)

19.30 น.   นำท่านกลับสู่ที่พัก
 
22/03/63     นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – สวนตาสรรค์ –จุดชมวิวนาแม่เฒ่า - ขนอม 

07.00 น.   รับประทาอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
 
08.30 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ขอพรไอ้ไข่

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (5)

13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สวนตาสรรค์ ปลาตอด ทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า

15.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวนาแม่เฒ่า

16.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ชลนภา รีสอร์ท ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน กับบรรยากาศริมชายหาด

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก ดื่มด่ำบรรยากาศริมทะเล (6)

 
23/03/63       โลมาสีชมพู – เขาหินพับผ้า – หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด – กรุงเทพ
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า พร้อมทำการเช็คเอาท์ออกจากที่พัก (7)

09.00 น.   นำท่านออกเดินทาง ชมโลมาสีชมพู หาดขนอมนี้เป็นแหล่งของปลาโลมาสีชมพู
               หลังจากนั้นนำท่าน ชมเขาหินพับผ้า Pan cake rock of Thailand
               ตามตำนาน หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด พิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเล

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.00 น.   นำท่านสักการะ พระธาตุไชยา  ณ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร

14.00 น.   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

17.00 น.   แวะร้านของฝาก ครัวคุณต้น (อิสระอาหารเย็น)

22.30 น.   นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **
 
 
อัตราค่าบริการ                  
ผู้ใหญ่ พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง     ท่านละ 3,999.-  บาท
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,999.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็ก อายุ 2 – 11 ปี                ท่านละ 3,499.-  บาท   (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                       ท่านละ 1,500.-  บาท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าแพ็คเกจชมโลมา ขนอม นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท
 
หมายเหตุ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น  เมื่อวันที่ : 2020-03-02 16:00:45


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน