oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> 2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน


2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 679 คน

2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน


รายละเอียด

2คนก็เฟี้ยวได้ไป เกาะช้าง กัน

ราคา : 3,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

 
 
แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน  พิเศษ...ดำน้ำ 5 เกาะ
เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่

เดินทางได้ทุกวัน อย่างต่ำ 2 ท่าน...โดยรถตู้ปรับอากาศส่งถึงที่พัก  

วันแรก             กรุงเทพฯ – ตราด  – เกาะช้าง

07.30 น.               พร้อมกัน ณ จุดหมาย บริเวณถนนข้าวสาร
08.00 น.              พร้อมกัน ณ จุดหมายหัวลำโพงร้านกาแฟแบลคแคนย่อน ชั้น2  จากนั้นเดินทางสู่เกาะช้างโดยรถตู้ปรับอากาศ
                                ถึงท่าเรือ...นำรถลงเรือเฟอร์รี่     (อาหารกลางวันอิสระ...แวะให้ระหว่างทางค่ะ)
14.30 น.               เดินทางถึง เกาะช้าง นำท่านเข้าที่พัก... อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง          เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่

07.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้า...พร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
08.00 น.               นำท่านสู่ท่าเรือบางเบ้าลงเรือดำน้ำดูปะการัง สู่ อุทยานฯ หมู่เกาะรัง ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังหลากสีและฝูงปลาที่จะคอยมาทักทายและหยอกล้อผสานกับการพลิ้วไหวของแนวปะการังอ่อน  ท่านจะพบปลาหลากชนิด  อาทิปลานกแก้ว,ปลาลายเสือ,ปลาผีเสื้อ,และขวัญใจของทุกๆท่านก็คือปลาการ์ตูนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของปลานีโมนั่นเอง  จากเกาะต่างๆ ที่เราจะนำทุกท่านไปเที่ยวดำน้ำ  เกาะยักษ์เล็ก – เกาะมะปริง – หาดทรายเกาะรัง พักบนชายหาดสวย – เกาะยักษ์ใหญ่ – เกาะรังใหญ่  มีบริการอาหารกลางวันแบบบนเรือ พร้อมผลไม้ (มื้อที่2)   ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พัก

วันที่สาม          เกาะช้าง – กรุงเทพฯ

เช้า                          อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมบริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
08.00 น.               อำลาเกาะช้าง  รถตู้รับท่านที่ รีสอร์ท เดินทางกลับ (นัดเวลารับอีกครั้งเนื่องจากแต่ละโรงแรมอยู่คนละหาด)   
                                (อาหารกลางวันอิสระ ระหว่างการเดินทาง)
เย็น                         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพอัตราค่าบริการท่านละ (เทศกาลวันหยุดกรุณาสอบถามอีกครั้ง)
เกาะช้างแกรนด์วิว 4 ดาว หาดทรายขาว 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Standard Room 3,999.-บาท/ท่าน
 
คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา 4 ดาวหาดทรายขาว 17 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563
Hillside Deluxe Building 3,999.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building 4,500.-บาท/ท่าน
 
เกาะช้างพาราไดซ์ 4 ดาว หาดคลองพร้าว 1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Standard Room 3,999.-บาท/ท่าน
 
เอวา รีสอร์ท   4 ดาว หาดไก่แบ้ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563
Superior Hillside 3,999.-บาท/ท่าน
Seaside Deluxe Building 4,500.-บาท/ท่าน
 
ภูมิยามาบีช 4 ดาว lonely Beach
(ใกล้ท่าเรือบางเบ้า)
1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2563
Superior Garden View 3,999.-บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม
- ที่พักบนเกาะช้าง 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่เลือก 1 โรงแรม กรณีโรงแรมด้านบนเต็มจะเสนอเทียบเท่า
                - รถตู้ปรับอากาศ + ตั๋วเรือ ไป / กลับ กรุงเทพ ฯ – เกาะช้าง
                - อาหาร 3 มื้อ (เช้า 2 มื้อ ที่พัก, กลางวัน 1 มื้อ Buffet บนเรือ)
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ และ หน้ากากดำน้ำ (Snorkel) แต่ไม่รวมค่าปรับหากอุปกรณ์สูญหาย
- ประกันการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ซักรีด มินิบาร์ให้ห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าธรรมเนียมอุทยานขึ่นเกาะวันไปดำน้ำ 50บาท ต่อท่าน จ่ายที่ท่าเรือ
เงื่อนไขการคืนเงิน
  • บริษัทของสวนสิทธ์ไม่คืนเงินกรณีที่ลูกค้าไม่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตามที่ระบุในรายการ 
  • ยกเลิกหลังมัดจำเงินแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ                โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยึดเอาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
   เมื่อวันที่ : 2020-03-02 15:25:37


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน